* Train 311 of 05/26/2023.          Formatted Data
* Missouri River Runner (PDF Schedule)
* +---------------- Station Code
* |  +----------- Schedule Arrival Day 
* |  | +-------- Schedule Arrival Time
* |  | |   +----- Schedule Departure Day
* |  | |   | +-- Schedule Departure Time 
* |  | |   | |   +------------- Actual Arrival Time
* |  | |   | |   |   +------- Actual Departure Time
* |  | |   | |   |   |   +- Comments
* V  V V   V V   V   V   V
* STL * *   1 815A *   824A Departed: 9 minutes late.
 KWD * *   1 844A       CT
 WAH * *   1 921A       CT
 HEM * *   1 950A       CT
 JEF * *   1 1040A       CT
 SED * *   1 1150A       CT
 WAR * *   1 1221P       CT
 LEE * *   1 108P       CT
 IDP * *   1 125P       CT
 KCY 1 155P * *         CT
Train 311 of 05/26/2023                                       Unformatted Data
Missouri River Runner (PDF Schedule)
Station Scheduled Actual
St. Louis, MO (STL) Dp  815A Dp  824A 9 minutes late.
Kirkwood, MO (KWD) Dp  844A Dp
Washington, MO (WAH) Dp  921A Dp
Hermann, MO (HEM) Dp  950A Dp
Jefferson City, MO (JEF) Dp 1040A Dp
Sedalia, MO (SED) Dp 1150A Dp
Warrensburg, MO (WAR) Dp 1221P Dp
Lees Summit, MO (LEE) Dp  108P Dp
Independence, MO (IDP) Dp  125P Dp
Kansas City, MO (KCY) Ar  155P Ar